บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

———————-

ท่านที่มีศรัทธาสวดมนต์ 

เมื่อจะสวดบทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

โปรดสวดให้ถูกต้องตามหลักภาษาบาลี

ผมทำบทสวดสำหรับชายและหญิง แยกกันไว้ให้แล้ว

สำหรับโรงพิมพ์ที่รับพิมพ์หนังสือสวดมนต์

เชิญเอาไปพิมพ์ได้ตามสบาย

ขอร้องให้ช่วยกันเอาไปพิมพ์ด้วย 

บทแผ่เมตตาให้ตัวเองสำหรับผู้ชาย

แล้วผู้หญิงก็ใช้สวดด้วย

เลิกพิมพ์กันเสียทีนะครับ

………………………

บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

สำหรับผู้ชายสวด

อะหัง สุขิโต โหมิ, 

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ, 

ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ, 

ปราศจากเวร

อัพ๎ยาปัชโฌ โหมิ, 

ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ, 

ปราศจากความความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ. 

มีความสุขกายสุขใจ, 

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

———————-

สำหรับผู้หญิงสวด

อะหัง สุขิตา โหมิ, 

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกขา โหมิ, 

ปราศจากความทุกข์

อะเวรา โหมิ, 

ปราศจากเวร

อัพ๎ยาปัชฌา โหมิ, 

ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีฆา โหมิ, 

ปราศจากความความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ. 

มีความสุขกายสุขใจ, 

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

———————-

จงแผ่เมตตาด้วยตัวคุณเอง 

อย่าให้หนังสือแผ่ให้ 

เพราะคำแผ่เมตตาที่ออกมาจากหัวใจ

มีคุณค่ากว่าที่อ่านจากหนังสือ

…..

คำแนะนำจากเพื่อนของคุณ

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐:๐๕

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น