บทความเกี่ยวกับศาสนา-ภาษา-สังคม

ประกาศถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล

ประกาศถวายปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศล

——————————————–

พระกฐินพระราชทานวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

………….

นมัสการ พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร

ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้คณะอุโบสถ และทายกทายิกาวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี นำมาถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาปัจจัยถวายโดยเสด็จพระราชกุศลมีรายการดังต่อไปนี้

รายการที่ 1

ถวายองค์ครองผ้าพระกฐิน 1 รูป = 10,000.- บาท

ถวายพระคู่สวด 2 รูป รูปละ 5,000.- = 10,000.- 

ถวายพระอันดับ 19 รูป รูปละ 2,000.- = 38,000.-

ถวายสามเณร 6 รูป รูปละ 1,500.- = 9,000.-

รวม *67,000.-

รายการที่ 2

ถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระสงฆ์ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ พระเปรียญ และพระทรงพระปาติโมกข์ เป็นต่างหากอีกส่วนหนึ่งตามรายการต่อไปนี้

พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป = 3,000.- 

พระครูสัญญาบัตร 3 รูป รูปละ 1,500.- = 4,500.-

ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป = 3,000.-

ตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ 1 รูป = 1,500.- 

ตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 1 รูป = 3,000.- 

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง 5 รูป รูปละ 1,500.- = 7,500.-

พระเปรียญธรรม 7 ประโยค 1 รูป = 700.- 

พระเปรียญธรรม 6 ประโยค 1 รูป = 600.- 

พระเปรียญธรรม 5 ประโยค 1 รูป = 500.- 

พระเปรียญธรรม 3 ประโยค 1 รูป = 300.- 

พระประโยค 1-2 – 1 รูป = 200.- 

พระทรงพระปาติโมกข์ 227 สิกขาบท 1 รูป = 2,270.- 

รวม *27,070.-

รายการที่ 3

สงเคราะห์แม่ชีในปกครองของวัด 77 ท่าน ท่านละ 1,000.- = 77,000.-

สงเคราะห์ไวยาวัจกร 1 คน = 1,000.- 

สงเคราะห์อารามิกชน (คนวัด) = 20,000.-

บริจาคเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟ = 4,500.- 

บริจาคเป็นค่าอาหารสุนัข แมว ไก่ และนกที่อาศัยอยู่ในพระอาราม = 10,000.-

รวม *108,000.-

รายการที่ 4 

ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม = *1,440,767.-

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รายการที่ 1 – 4) = 1,642,837.- 

(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดอันสมควรแก่สมณบริโภค ขอได้โปรดเรียกร้องจากไวยาวัจกรของพระคุณเจ้านั้น เทอญ

————

นอกจากนี้คณะผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินมีกุศลเจตนาบริจาคบำรุงการศึกษาตามรายการต่อไปนี้ 

๑ สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดมหาธาตุวรวิหาร = 10,000.- บาท

๒ สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ พหลโยธินรามินทรภักดี = 10,000.- บาท

๓ สนับสนุนทุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “ชุมชนมหาธาตุสมานา” = 10,000.- บาท

รวม ๓ รายการ เป็นเงิน 30,000.- บาท

—————–

ขอญาติมิตรทั้งปวงโปรดอนุโมทนาโดยทั่วกัน เทอญ

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๑๒:๓๔

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *