มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในฝัน

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยในฝัน

—————————-

เมื่อวันโกน (๘ กันยายน ๒๕๕๙, ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๐) ผมตั้งใจสมาทานอุโบสถศีล “วันรับ” ตั้งแต่รุ่งอรุณตามปกติ

ขณะที่ผมนั่งค้น-เขียน-อ่านอยู่เพลินๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองหลับไปทั้งๆ ที่นั่งลืมตาอยู่หน้าเครื่องคอม.

แล้วก็ฝันไปว่า มีคนแต่งชุดขาวมาชวนคุย 

เรื่องที่คุยนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหลือเชื่อมาก

คนแต่งชุดขาวบอกผมว่า รู้ไหมว่าตอนนี้คณะสงฆ์ไทยมีมติให้สถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาอีกสถาบันหนึ่งแล้ว ชื่อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของคณะสงฆ์ไทย (ไม่สังกัดนิกายใดๆ) ดำเนินการอย่างอิสระโดยคณะสงฆ์ มีพระสงฆ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์เป็นผู้บริหารจัดการ ได้รับงบประมาณจากศรัทธาประชาชน (+ งบประมาณเล็กน้อยจากรัฐ)

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยมีภาระหน้าที่ในการผลิตบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพให้แก่คณะสงฆ์

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยเปิดการศึกษาถึงระดับปริญญาเอก

ในระยะแรกนี้ มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยแบ่งการศึกษาออกเป็น ๔ คณะ (และอาจเปิดเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต) คือ –

๑ คณะบริหารการปกครอง

เน้นการผลิตบุคลากรทางการปกครองที่มีคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่พระสังฆาธิการทุกระดับ

ในอนาคต พระสงฆ์ที่ทำหน้าที่พระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย โดยเฉพาะที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารการปกครองจะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก

๒ คณะบริหารการศึกษา

เน้นการผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งสำหรับพระภิกษุสามเณรและสำหรับประชาชนทั่วไป

๓ คณะเผยแผ่

เน้นการผลิตบุคลากรทางการเผยแผ่ที่มีคุณภาพ เพื่อทำหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ

๔ คณะสาธารณูปการ

เน้นการผลิตบุคลากรด้านสาธารณูปการที่มีคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านสาธารณูปการ

นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยเป็นพระภิกษุสามเณร หรือฆราวาสที่มีพันธสัญญาว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือถ้าไม่บรรพชาอุปสมบท ก็จะต้องปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรของคณะสงฆ์ในตำแหน่งที่พระภิกษุสามเณรไม่สามารถทำหน้าที่ได้ เช่น ไวยาวัจกร นิติกร เป็นต้น 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยมีข้อตกลงกับรัฐเกี่ยวข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาโดยตรง เป็นต้นว่าข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยเฉพาะผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยเท่านั้นจึงจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยมีพันธกิจที่จะทำหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสำหรับทดแทนบุคลากรที่เกิดขึ้นและได้มาตามบุญตามกรรมของคณะสงฆ์ไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะร่วงโรยไปตามกาลเวลา รวมทั้งผลิตและเตรียมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาไว้ให้เพียงพอเพื่อรับผิดชอบการพระศาสนาในอนาคต 

ทั้งนี้เพื่อพระพุทธศาสนาจักได้อำนวยประโยชน์ อำนวยความสุขสันติแก่ปวงชนชาวไทย ตลอดจนชาวโลก อย่างมั่นคงยั่งยืนสืบไปชั่วกาลนาน

——————-

ในฝันนั้นผมพยายามขอคำยืนยันจากคนแต่งชุดขาวว่าที่พูดมานั้นเป็นความจริงแน่นอนนะ ไม่ใช่ว่าผมฝันไปนะ

คนแต่งชุดขาวมองผมแล้วยิ้มอย่างสมเพช 

บอกว่า ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องที่เล่านี้เป็นความจริงหรือไม่ ก็จงหลับต่อไปเถิด

ว่าแล้วผมก็ตื่น

………….

ผมไม่อยากตื่นจากฝันนั่นเลย เสียดาย

ผมตระหนักดีว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยอย่างที่ผมฝันว่าคนแต่งชุดขาวมาเล่าบอกนั้นไม่สามารถจะเกิดมีขึ้นได้เลยในโลกแห่งความเป็นจริง 

มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยมีอยู่แต่ในความฝันเท่านั้น

ญาติมิตรท่านใดมีความสามารถ ขอแรงช่วยหลับแล้วฝันต่อให้ผมทีนะครับ – ราตรีสวัสดิ์

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑๐:๓๔

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *