อภินันทนาการแด่ผู้ที่คิดว่ายังไม่ว่าง

อภินันทนาการแด่ผู้ที่คิดว่ายังไม่ว่าง

———————–

ชราชชฺชริตา โหนฺติ

หตฺถปาทา อนสฺสวา

ยสฺส โส วิหตตฺถาโม

กถํ ธมฺมํ จริสฺสติ?.

(ชะราชัชชะริตา โหนติ

หัตถะปาทา อะนัสสะวา

ยัสสะ โส วิหะตัตถาโม

กะถัง ธัมมัง จะริสสะติ)

ที่มา: อันตรคาถา จักขุปาลเถรวัตถุ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๑

แปล : 

ตอนมีแรงไม่เร่งทำ

พอแก่หงำจะทำไง

มือเท้าก้าวไม่ไหว

จะเอาอะไรประพฤติธรรม?

………….

วันที่ ๔๘ เบื้องหน้าแต่พรรษากาล

นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐:๓๕

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น