สมณโวหาร

สมณโวหาร

————

พระบาลี:

เววณฺณิยมฺหิ  อชฺฌูปคโตติ  ปพฺพชิเตน  อภิณฺหํ  ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ.

(เววัณณิยัมหิ  อัชฌูปะคะโตติ  ปัพพะชิเตนะ  อะภิณหัง  ปัจจะเวกขิตัพพัง.)

ที่มา: อังคุตรนิกาย ทสกนิบาต พระไตรปิฎกเล่ม ๒๔ ข้อ ๔๘

คำแปล:

บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า บัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว อาการกิริยาใดๆ ของสมณะ เราต้องทำอาการกิริยานั้นๆ

ที่มา: ธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ๑๐ อย่าง

นวโกวาท พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

…………………….

พระภิกษุสามเณรพูดกับญาติโยม

ใช้คำแทนตัวว่า “อาตมา” 

หรือใช้อย่างลำลองว่า “ฉัน”

…………………………..

กรุณาอย่าใช้คำว่า “ผม”

…………………………..

ใช้คำรับว่า “เจริญพร” 

หรือใช้อย่างลำลองว่า “จ้ะ”

…………………………..

กรุณาอย่าใช้คำว่า “ครับ”

…………………………..

กราบขอร้องวิงวอนมา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง

………………..

ถ้าไม่ศึกษา สังเกต สำเหนียก สำนึก ตระหนัก เรียนรู้ อบรม สั่งสอน แนะนำ ย้ำเตือน และใช้ให้ถูกต้องตั้งแต่เดี๋ยวนี้ อีกไม่เกิน ๑๐ ปี พระภิกษุสามเณรใช้คำว่า “ผม” “ครับ” พูดกับญาติโยม จะไม่มีใครเห็นว่าเป็นเรื่องเสียหาย

แล้วก็จะมีคนออกมาแก่ต่างแก้ตัวให้ว่า ภาษาเป็นเรื่องสมมุติ ใช้อย่างไรก็ได้ ไม่มีผิดไม่มีถูก พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ยึดติด

ถึงตอนนั้น พระธรรมวินัย พระไตรปิฎก คำสอนของบูรพาจารย์ วัฒนธรรม ประเพณี แบบธรรมเนียมอันดีงาม โละทิ้งลงถึงขยะได้เลย

หกคะเมนตีลังกากันตามสบาย

อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยขอรับ

กราบขอร้องวิงวอนมา ณ ที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง-จริงๆ

พลเรือตรี ทองย้อย แสงสินชัย

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑๐:๔๕

…………………………………………

สมณโวหาร

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *