บาลีวันละคำ

ศักยภาพ (บาลีวันละคำ 3,928)

ศักยภาพ

มีก็ยาก

ใช้ให้ถูกทางก็ยิ่งยาก

อ่านว่า สัก-กะ-ยะ-พาบ

ประกอบด้วยคำว่า ศักย + ภาพ

(๑) “ศักย” 

บาลีเป็น “สกฺย” อ่านว่า สัก-กฺยะ คำว่า –กฺย (มีจุดใต้ กฺ) ไม่ใช่ กะ-ยะ แต่ออกเสียง กฺ ครึ่งเสียง หรือจะอ่านว่า สัก-เกียะ ตรงๆ ก็จะได้เสียงที่ชัดขึ้น 

สกฺย” รากศัพท์มาจาก สกฺ (ธาตุ = อาจ, สามารถ) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ (ญฺย >

: สกฺ + ณฺย = สกฺณฺย > สกฺย แปลตามศัพท์ว่า (1) “ผู้สามารถ” (2) “ผู้สามารถที่จะรักษาตระกูลวงศ์ไว้ได้” (3) “ผู้เกิดในศากยตระกูลซึ่งมีมาแต่เดิม” 

สกฺย” ในที่นี้หมายถึง สามารถ, เป็นไปได้ (able, possible)

บาลี “สกฺย” สันสกฤตเป็น “ศกฺย

สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน บอกไว้ว่า –

(สะกดตามต้นฉบับ)

ศกฺย : (คำวิเศษณ์) ‘ศักย,’ อาจเปน, เปนได้; possible.”

ในภาษาไทยใช้เป็น “ศักย” ตามสันสกฤต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า –

ศักย– ๑ : (คำวิเศษณ์) อาจ, สามารถ. (ส.).”

(๒) “ภาพ

บาลีเป็น “ภาว” (พา-วะ) รากศัพท์มาจาก ภู (ธาตุ = มี, เป็น) + ปัจจัย, ลบ , แผลง อู เป็น โอ, แปลง โอ เป็น อาว

: ภู + = ภูณ > ภู > โภ > ภาว แปลตามศัพท์ว่า “ความมี” “ความเป็น

ภาว” หมายถึง ความมี, ความเป็น, ภาวะ, ธรรมชาติ (being, becoming, condition, nature) 

ภาว แปลง เป็น : ภาว > ภาพ เมื่อใช้ต่อท้ายคำอื่น แปลว่า “การ–” หรือ “ความ–” แบบเดียวกับภาษาอังกฤษที่ลงท้ายว่า -ness, -tion หรือ -ty

ภาพ” ในภาษาไทย นอกจากคงตามบาลีแล้ว ความหมายยังเคลื่อนที่ไปอีก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า – 

ภาพ, ภาพ– : (คำนาม) ความ, ความมี, ความเป็น, มักใช้ประกอบเป็นส่วนท้ายของคำสมาส เช่น มรณภาพ ว่า ความตาย; รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพในฝัน, สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปหรือสิ่งที่ถ่ายแบบไว้ เช่น ภาพสีน้ำมัน ภาพถ่าย. (ป., ส. ภาว).”

สกย + ภาว = สกยภาว > ศักยภาพ

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า – 

ศักยภาพ : (คำที่ใช้ในปรัชญา) (คำนาม) ภาวะแฝง, อํานาจหรือคุณสมบัติที่มีแฝงอยู่ในสิ่งต่าง ๆ อาจทําให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เช่น เขามีศักยภาพในการทำงานสูง น้ำตกขนาดใหญ่มีศักยภาพในการให้พลังงานได้มาก.

ขยายความ :

ศักยภาพ” เป็นศัพท์บัญญัติจากคำอังกฤษว่า potential

พจนานุกรม สอ เสถบุตร แปล potential เป็นไทยว่า –

1. สามารถจะเป็นได้, ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน, ขีดแห่งความสามารถ 

2. ระดับความดันของไฟฟ้า

พจนานุกรมอังกฤษ-บาลี แปล potential เป็นบาลีดังนี้: 

(1) sambhavanīya สมฺภวนีย (สำ-พะ-วะ-นี-ยะ) = น่าเป็นไปได้

(2) sakkuṇeyya สกฺกุเณยฺย (สัก-กุ-เนย-ยะ) = ความเป็นไปได้, ความสามารถ

(3) vidhyatthaka วิธฺยตฺถก (วิด-ทฺยัด-ถะ-กะ) = มีวิธีการ

(4) sakyatā สกฺยตา (สัก-กฺยะ-ตา) = ความสามารถ

…………..

ดูก่อนภราดา!

: สอนคนให้เป็นคนเก่ง นับว่าดี

: แต่สอนคนให้เป็นคนดี จึงจะนับว่าเก่ง

#บาลีวันละคำ (3,928)

15-3-66 

…………………………….

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

…………………………….

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *