ฐานันดร (บาลีวันละคำ 939)

ฐานันดร

อ่านว่า ถา-นัน-ดอน

บาลีเป็น “ฐานนฺตร” อ่านว่า ถา-นัน-ตะ-ระ

ประกอบด้วย ฐาน + อนฺตร

ฐาน” แปลว่า ฐานะ, การตั้งอยู่, การดำรงอยู่, การหยุดอยู่, ที่ตั้ง, หลักแหล่ง, ตำแหน่ง, เหตุ, โอกาส

อนฺตร” แปลตามศัพท์ว่า “จุดที่ผูกสองข้างไว้” หมายถึง ข้างใน, ภายใน, ระหว่าง, ในระหว่าง

ฐาน + อนฺตร = ฐานนฺตร แปลตามศัพท์ว่า “ระหว่างฐานะ” หรือ “ช่องว่างแห่งฐานะ” หมายถึง ตำแหน่ง (โดยปกติเป็นตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจากพระราชา หรือผู้อยู่ในฐานะเช่นพระราชา), ลำดับแห่งยศบรรดาศักดิ์

ฐานนฺตร ภาษาไทยใช้ทับศัพท์ว่า “ฐานันดร

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า –

ฐานันดร : (คำนาม) ลำดับชั้นบุคคลในราชสกุลมี เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า เป็นต้น, ลําดับชั้นยศบุคคลในราชการมี เจ้าพระยา พระยา พลเอก เป็นต้น (ป. ฐานนฺตร).”

: เป็นอะไร ไม่สำคัญเท่ากับทำอะไร

#บาลีวันละคำ (939)

13-12-57

ดูโพสต์ในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น