บาลีวันละคำ

ยถา – สพฺพี (บาลีวันละคำ 17)

ยถา – สพฺพี

อ่านว่า ยะ-ถา – สับ-พี

ในการทำบุญทั้งปวง ตอนท้ายพิธี พระสงฆ์จะบอกเจ้าภาพว่า “เตรียมกรวดน้ำรับพร” แล้วท่านก็อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี ขึ้นต้นว่า “ยถา …”

เจ้าภาพต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญในตอนนี้

คำเต็มๆ ของบท “ยถา” มีดังนี้ –

ยถา  วาริวหา  ปูรา   ปริปูเรนฺติ  สาครํ

เอวเมว  อิโต  ทินฺนํ   เปตานํ  อุปกปฺปติ. (มีต่อไปอีก)

แปลว่า

ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ ฉันใด

บุญที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ ฉันนั้น …

เมื่อจบบท ยถา พระรูปที่ 2 จะรับว่า “สพฺพี …”

เจ้าภาพต้องรินน้ำให้หมดตรงนี้แล้วประนมมือรับพร

คำเต็มๆ ของบท “สพฺพี” มีดังนี้ –

สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ         สพฺพโรโค  วินสฺสตุ

มา  เต  ภวตฺวนฺตราโย      สุขี  ทีฆายุโก  ภว. (มีต่อไปอีก)

แปลว่า

ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป

โรคทั้งปวงของท่านจงหาย

อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน …

เพราะกรวดน้ำตอน ยถา ประนมมือรับพรตอน สพฺพี

จึงมีคำกล่าวว่า “ยะถา ให้ผี  สัพพี ให้คน

บาลีวันละคำ (17)

20 – 5 – 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *