บาลีวันละคำ

เสต = เศวต (บาลีวันละคำ 26)

เสต = เศวต

คำแรกเป็นบาลี อ่านว่า เส-ตะ

คำหลังเป็นสันสกฤต อ่านว่า สะ-เหฺวด-ตะ (หว ควบ ไม่ใช่ เห-วด)

เสต, เศวต แปลว่า สีขาว ในภาษาไทยนิยมใช้ เศวต ตามรูปสันสกฤต เช่น –

เศวตกุญชร   [สะเหฺวดกุนชอน] ช้างขาว = ช้างเผือก

เศวตฉัตร [สะเหฺวดตะฉัด] ร่มขาว = ฉัตรขาว ใช้เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน

เศวตัมพร, เศวตามพร [สะเหฺวตําพอน, สะเหฺวดตามพอน] ผู้นุ่งห่มผ้าขาว

มีนามสกุลของท่านผู้หนึ่ง เขียนว่า “เศวตามร” มีผู้อ่านว่า เส-วะ-ตา-มอน

ที่ถูกจะต้องอ่านว่า สะ-เหฺวด-ตา-มอน

เสต-เศวต คำนี้ อุทิศแด่ท่านผู้นุ่งขาวห่มขาวในสัปดาห์นี้

บาลีวันละคำ (26)

29 5 55

ดูโพสในเฟซบุ๊กของครูทองย้อย